پکیج خدمات یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با فناوری ESB : 

  • طراحی تفصیلی معماری گذرگاه سرویس سازمان
  • تدوين استانداردهاي يکپارچه­ سازي براي اقدامات آتی سازمان
  • تامین سرور و راه اندازی زیرساخت  یکپارچه سازی (ESB)
  • انجام يکپارچه سازي بين سامانه ­ها مطابق متدولوژي ارائه شده (تعدادی سرویس پایلوت)
  • آموزش و انتقال دانش به سازمان ها برای پیاده سازی سایر سرویس ها
  • و ...

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند