سیستم مدیریت لجستیک با پوشش زنجیره تامین تا مصرف که به مشتری هدف ختم می شود، طراحی و پیاده سازی شده است. در این سیستم امکان تعریف خدمات و محصولات و انبارداری آن ها وجود دارد. انبارداری بصورت متمرکز و توزیع شده لحاظ شده است. مدیریت مشتریان شامل اطلاعات کامل هر مشتری و جزئیات خرید های هر مشتری در سیستم قابل جستجو می باشند.

جستجو بر اساس انواع فیلتر های تاریخ، زمان، نوع مشتری، نوع خرید و غیره طراحی شده است. مدیریت ارتباط با پایانه‌های پست داخلی و خارجی از جمله پست جمهوری اسلامی ایران و پایگان در سیستم وجود دارد.

امکان ایجاد سرلیست از فاکتورها و ویرایش فاکتورها و همچنین گزارش گیری از وضعیت ارسال هر فاکتور در سیستم در نظر گرفته شده است.

بخش گزارش گیری، انواع گزارشات مالی و اداری و همچنین گزارشات حجم سفارش و خرید را شامل می شود.

محصولات

سیستم تبلیغات هوشمند

سیستم تبلیغات هوشمند

سیستم مدیریت املاک و مستغلات

سیستم مدیریت املاک و مستغلات

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

سیستم لجستیک و فروش

سیستم لجستیک و فروش