پروژه هاي اجرا شده (پایان یافته)

 • مجری پروژه تولید زیرساخت نرمافزاری GIS با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات در قالب بخشی از طرح جویشگر ملی - سال 1395
 • مجری پروژه تولید زیرساخت نرمافزاری تبلیغات هوشمند با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات در قالب بخشی از طرح جویشگر ملی - سال 1395
 • آموزش و راهبری و نظارت بر مدلسازی فرایندهای بانک تجارت - سال 1394
 • مجری طرح معماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سال 1394
 • مشاور مادر معماری سازمانی پژوهشگاه نیرو - سال 1394
 • مشاور مادر معماری سازمانی شرکت ایران کیش - سال 1394
 • مشاور مادر معماری سازمانی در سازمان ثبت احوال - سال 1393
 • مشاور مادر معماری سازمانی در سازمان محیط زیست - سال 1393
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت راه‌آهن - سال 1392
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت گروه مپنا  - سال 1392
 • اجراي پروژه تدوین معماري لایه سرویس شبکه علمی کشور و ارائه نقشه راه براي سازمان فناوري اطلاعات - سال 1391
 • مشاور معماري در پروژه کارت هوشمند ملی - سال 1390
 • اجراي پروژه بازنگري طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردي - سال 1390
 • اجراي پروژه تدوین نظام حاکمیت فاوا در هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان - سال 1390
 • اجراي پروژه آزمایشگاه تحقیقاتی- کاربردي تایید نمونه محصولات پروژه هاي معماري سازمانی سرویس گرا تحت حمایت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - سال 1390
 • مشاور معماري سیستم جامع اطلاعاتی در شرکت دوران - سال 1389
 • مشاور طراحی سازمان هاي مجازي در مرکز تحقیقات مخابرات - سال 1389
 • اجراي پروژه یکپارچه سازي سیستمهاي اطلاعاتی شرکت برق منطقه اي تهران - از سال 1388 تا 1389
 • ناظر پروژه ملی طراحی سیستم بومی مدیریت فرایندهاي کسب و کار - از سال 1388 تا 1389
 • مشاور معماري سازمانی سرویس گراي گروه صنایع الکترونیک ایران - سال 1389
 • مشاور تدوین معماري سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان - سال 1388
 • مشاور تدوین برنامه توسعه سیستم هاي اطلاعاتی در شرکت آزمایشگاه مکانیک خاك - سال 1388
 • ناظر پروژه مدیریت فرایندهاي کسب و کار در استانداري اصفهان - از سال 1388 تا 1389
 • اجراي پروژه تدوین معماري فناوري اطلاعات سازمانی مپنا مادر - از سال 1387 تا 1388
 • مشاور معماري سرویس گرا در مرکز تحقیقات مخابرات - سال 1388
 • اجراي پروژه معماري سازمانی سرویس گرا دانشگاه مجازي - سال 1388
 • مشاور پروژه تدوین معماري سازمانی وزارت بازرگانی - سال 1387
 • اجراي پروژه "معماري سازمانی سرویس گرا" معاونت فناوري اطلاعات دانشگاه بهشتی - سال 1386
 • مشاور معماري پروژه تدوین طرح جامع معماري فناوري اطلاعات کلانشهرها (اصفهان, تبریز, مشهد,قم, کرج, اهواز) - از سال 1384 تا 1385
 • تدوین استراتژي کلان فناوري اطلاعات کشور براي دبیرخانه شوراي عالی اطلاع رسانی - سال 1383
 • اجراي طرح جامع فناوري اطلاعات در وزارت جهاد کشاورزي - از سال 1381 تا 1383
 • و ....

کارگاه ها و دوره هاي آموزشی برگزار شده

 • سمینار سازمان سرویس‌گرا برای هیات مدیره شرکت دیجی‌کالا – 95
 • سمینار بازمهندسی فرایندهای ارائه خدمت با رویکرد سرویس‌گرا در سازمان تنظیم مقررات- 95
 • سمینار مدل مرجع خدمات دولت در همایش رونمایی از چارچوب معماری سازمانی ایران - 95
 • دوره آموزشی معماری سازمانی در شرکت ایران کیش – 95
 • سمینار سازمان سرویس‌گرا برای مدیران شرکت ایران کیش - 95
 • دوره آموزشی معماری سازمانی در پژوهشگاه نیرو – 95
 • دوره آموزش معماری فرایند و معماری سازمانی در بانک تجارت - 94
 • سمینار آموزشی معماری فناوری اطلاعات در بانک تجارت – 94
 • سمینار نقش معماری سازمانی سرویس‌گرا در توسعه دولت الکترونیکی برای مدیران ارشد فاوا کشور در محل معاونت توسعه رئیس جمهور -  93
 • دوره معماری سازمانی سرویس‌گرا در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری- 93
 • دوره معماری سازمانی سرویس‌گرا در مرکز آمار ایران - 93
 • دوره معماری فرایند در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- 93
 • سمینار معماری سازمانی در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- 93
 • سمینار معماری دولت الکترونیک (e-Government Architecture) –  92
 • دوره آموزشی 20 ساعته معماری سازمانی در بانک سینا –  92
 • کارگاه آموزشی معماری فرایند (BPA, BPR, BPM) در بانک ملت –  92
 • سمینار مدیریتی بانکداری جامع با نگاه معماری سرویس‌گرا  –  92
 • کارگاه آموزشی سیستم‌های مدیریت فرایند(BPMS) در نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران - 92
 • کارگاه آموزشی معماری فرایند(BPA, BPR, BPM) در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ایران –  92
 • کارگاه آموزشی یکپارچه‌سازی سیستم‌های سازمانی با فناوری BizTalk Server در شرکت توزیع برق کرمان –  92
 • کارگاه آموزشی یکپارچه‌سازی سیستم‌های سازمانی(ESB) در گروه انتخاب(اسنوا) –  92
 • سمینار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک –  91
 • دوره آموزشی 32 ساعته معماری سرویس‌گرا در گروه پیشگامان –  91
 • دوره آموزشی 20 ساعته معماری سرویس‌گرا در گروه توسعه و پژوهش ایران –  91
 • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرایند(BPMS) در شرکت تأسیسات دریایی –  91
 • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرایند در شرکت تاسیسات دریایی - سال 1390
 • سمینار همراستاسازي راهبردي فناوري اطلاعات با کسب و کار در همایش صنعت نفت - سال 1390
 • دوره تخصصی معماري سازمانی و مدلسازي در ابزار اس.ای در شرکت پالایشگاه نفت آبادان - سال 1390
 • دوره تخصصی آموزشی معماري سازمانی سرویس گرا در شرکت گاز سرخون و قشم - سال 1390
 • کارگاه آموزشی مدیریت فرایند و معماري سازمانی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - سال 1390
 • کارگاه تخصصی معماري سرویس گرا براي سازمان هاي زیرمجموعه شهرداري مشهد - سال 1389
 • سمینار مدیریت فرایندهاي کسب و کار براي مدیران شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) - سال 1389
 • دوره آموزشی طراحی و پیاده سازي معماري سرویس گرا روي پلتفرم دات نت در شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان - سال 1389
 • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرایندهاي کسب و کار در سازمان گسترش صنایع ایران(ایدرو) - سال 1389
 • دوره 80 ساعته آموزش طراحی و پیاده سازي معماري سرویس گرا - سال 1389
 • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرایندهاي کسب و کار در شرکت ایریسا - سال 1389
 • کارگاه آموزش معماري سرویس گرا در شرکت ایران ترانسفو - سال 1389
 • سمینار طراحی سازمان سرویس گرا بر اساس اصول سرویس گرایی در ششمین کنفرانس مدیریت فناوري اطلاعات ایران - سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سرویس گرا در شرکت برق منطقه اي تهران - سال 1388
 • سمینار مدیریت فرآیندهای کسب و کار و سطوح بلوغ فرایندي در وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات - سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سازمانی و مدلسازي در ابزار اس .ای در شرکت سپاسد- سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سرویس گرا و سیستم مدیریت فرایندهاي کسب و کار در شرکت توزیع برق تهران بزرگ - سال 1388
 • دوره آموزشی معماري سازمانی و مدلسازي در ابزار اس.ای در شرکت مکانیک خاك - سال 1388
 • کارگاه آموزشی مدیریت فرایندهاي کسب و کار در شرکت سپاسد - سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سرویسگرا براي مدیران فناوري اطلاعات شرکت هاي: صنایع ملی پتروشیمی/ برق منطقه اي فارس/ صنعت نفت آبادان / سازمان فاوا شهرداري اصفهان - سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سرویس گرا و مدیریت فرایندهاي کسب و کار در شرکت توانیر - سال 1388
 • کارگاه آموزشی معماري سرویس گرا و طراحی سازمان سرویس گرا در سازمان گسترش صنایع ایران - سال 1388
 • سمینار بررسی متدولوژي و محصولات پروژه معماري سازمانی شرکت مپنا در اولین کنفرانس کاربردي معماري سازمانی ایران - سال 1388
 • کارگاه معماري سازمانی سرویس گرا در اولین کنفرانس کاربردي معماري سازمانی - سال 1388
 • کارگاه معماري سرویس گرا در بانک تجارت - سال 1388
 • کارگاه معماري سازمانی سرویس گرا در شرکت ایزایران - سال 1387
 • سمینار معماري سازمانی سرویس گرا در مرکز گسترش انفورماتیک ایران(مگفا) - سال 1387
 • کارگاه معماري سازمانی و ابزار اس.ای در شهرداري اصفهان - سال 1387
 • سمینار سیستم هاي مدیریت گردش کار در اولین کنفرانس نظام اتوماسیون اداري - سال 1387
 • کارگاه معماري سرویس گرا و سیستم هاي مدیریت فرایند در سازمان آبفا کرمان - سال 1387
 • کارگاه معماري سرویس گرا و ابزار اوراکل Suite در شرکت ایساکو
 • سمینار نقش معماری سرویس گرا در معماري لایه هاي شهر الکترونیک در اولین کنفرانس شهرالکترونیک - سال 1386
 • سمینار معماري سرویس گرا در دانشگاه بهشتی - سال 1386
 • کارگاه معماري سرویس گرا در شرکت حاسب - سال 1386
 • دوره آموزشی معماري سازمانی در شرکت مپنا بویلر - سال 1386
 • دوره آموزشی معماري سرویس گرا در شرکت پویا(بانک مسکن) - سال 1386
 • دوره آموزشی معماري سازمانی در بیمه ایران - سال 1386
 • کارگاه معماري سازمانی سرویس گرا در 12 امین کنفرانس بین المللی کامپیوتر ایران - سال 1385
 • و ...

  مشتریان مهم