شرکت کاریز سیستم پویا

‫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫شروع فعالیت تیم اولیه ای که بعدها هیات مدیره این شرکت را شکل داد، به سال 82 برمیگردد، زمانی که کمیته فنی معماری اطلاعات ایران متشکل از صاحب نظران حوزه معماری فناوری اطلاعات کشور– توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی- تاسیس شد و به دنبال آن کسب و ترویج دانش بومی معماری سازمانی در اولویت قرار گرفت، دستاوردهای کمیته فنی را میتوان محرک اصلی در نهادینه شدن دانش و تخصص معماری سازمانی در کشور دانست، بگونه ای که بر اساس ارزیابی نهادهای مرجع بین المللی در حوزه معماری سازمانی، جایگاه ایران به رده 13 ام و بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی رسیده بود.

از سال 86 با تاسیس هسته پژوهشی معماری سیستم های اطلاعاتی در دانشگاه شهید بهشتی، فعالیت های پژوهشی و کاربردی حوزه معماری فناوری اطلاعات مسنجم تر و گسترده تر گردید. همزمان با گسترش فعالیت های هسته پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان قطب معماری فناوری اطلاعات کشور موفق شد به عنوان تنها دانشگاه ملی مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته معماری سازمانی را از سال 87 کسب نماید و تاکنون هرسال دانشجویان علاقمند در این مقطع پذیرش و پس از گذراندن دروس مختص به معماری سازمانی وارد بازار کار (از جمله شرکت کاریز سیستم) شده اند.

با گسترش فعالیت های پژوهشی و نیز اجرای پروژه های موفق متعدد، سرانجام با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، "آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا" با هدف راهبری و استانداردسازی مبحث معماری سازمانی سرویس گرا در کشور تاسیس شد. خدمات آزمایشگاه شامل مشاوره و اجرای طرح های معماری سازمانی سرویس گرا، برگزاری دوره های آموزشی ، تست وب سرویس و تایید نمونه محصولات معماری و انتشار اسناد مرجع و فنی میشود. چارچوب و متدولوژی معرفی شده برای انجام معماری که توسط آزمایشگاه، ارائه شده است برگرفته از چارچوب های منتخب و معتبر حوزه معماری است که خصوصاً با توجه به دیدگاه های چابک سازی معماری و نگاه سرویس گرا تدوین شده است.

با توجه به گستردگی خدمات و حوزه های کاری آزمایشگاه، شرکت دانش بنیان کاریز سیستم، به عنوان بدنه حقوقی و شرکتی این آزمایشگاه و سایر هسته های پژوهشی مرتبط با معماری فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی در سال 90 به ثبت رسید. برخلاف اکثر شرکت های دانش بنیان که با دیدگاه تئوری و بدون تجربه شکل میگیرند، تیم مدیریتی و اجرایی شرکت کاریز سیستم سابقه ده ساله در اجرای پروژه های مهم معماری فناوری اطلاعات در ابعاد سازمانی و ملی را داشته است، لذا ماموریت شرکت یکپارچه نمودن پروژه های اجرایی و فعالیت های تحقیقاتی متعدد در حال انجام، تحت قالب یک نام حقوقی و شرکتی است تا ان شاء الله دانش تخصصی و تجربه غنی شرکت، نتایج پرباری در ارتقاء و بهره وری فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی و خصوصی به ارمغان آورد و بتوانیم نقش مهمی را در رشد و شکوفایی میهن عزیزمان ایران داشته باشیم.

  مشتریان مهم