loading...

سامانه مدیریت ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان، امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع عملکرد آن ها را میسر می سازد. در این سامانه مشتریان به گروه های کاربری با عنوان های دلخواه دسته بندی می شوند و در هر دسته خدمات مختلف در اختیار آنها قرار می گیرد. مدیریت مالی مشتریان و ارتباط با مشتریان از دیگر بخش های سامانه است. هر مشتری حساب مجازی دارد و امکان افزایش و کاهش اعتبار حساب مجازی بصورت آنلاین و آفلاین وجود دارد.

تعریف انواع خدمات برای باشگاه مشتریان و پیگیری سفارشات هر مشتری بصورت تفکیکی قابل انجام است. بخش خدمات مشتریان با توجه به نیازهای کارفرما قابل تغییر و دلخواه سازی است.

تمامی خرید ها و استفاده از امتیازات در سامانه ثبت می شوند و گزارشات مختلفی از عملکرد کاربر به مدیر سیستم ارائه می شود. هر باشگاه از خدمات مختلفی استفاده می‌کند و خدمات برای گروه های مختلف کاربری در یک باشگاه قابل تنظیم هستند. در واقع هر گروه کاربری بخش مشخصی از خدمات را می بیند و از تخفیف مشخصی بهره مند می شود.

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

راهکارها

معماری مایکروسرویس

معماری مایکروسرویس

گذرگاه سرویس سازمان

گذرگاه سرویس سازمان

معماری سازمانی

معماری سازمانی

مدل مرجع خدمات بانکی

مدل مرجع خدمات بانکی

  مشتریان مهم