برای یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس های سازمانی راهکارهای مختلفی وجود دارد که هرکدام دامنه و کاربرد خاصی دارند، یکپارچه سازی در سطوح مختلفی باید طراحی و پیاده سازی شود. چهارسطح یکپارچه سازی در سازمان عبارتند از یکپارچه سازی کانال های ارایه خدمات - یکپارچه سازی فرایند و خدمات سازمان - یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس های نرم افزاری - یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی.

ميان‌افزار پيام‌گرا (Message Oriented Middleware (MOM

در اين ميان افزار از پيامها به‌عنوان انتزاع مرکزي استفاده ميشود و فرستنده‌ها و گيرنده‌ها مي‌توانند با تبادل پيام به‌صورت غيرمستقيم و ناهمگام با يکديگر ارتباط برقرار کنند. پيامِ يک فرستنده مي‌تواند توسط يک يا چند گيرنده دريافت شود. در سيستم تبادل پيام الگوي‌هاي صف‌بندي (Queuing) و ناشر-متقاضي (Publish-subscribe) به‌کار گرفته مي‌شود. براي ميان‌افزار پيام‌گرا پياده‌سازي‌هاي مختلفي توسط شرکت‌هاي مختلف ارائه شده است.

ميان‌افزار داده-محور (Data-Centric Middleware)

در ميان¬افزار‌هاي داده-محور از محفظه داده (Data Container) مشترک به‌عنوان انتزاع مرکزي استفاده مي¬شود. فرستنده و گيرنده با نوشتن داده¬ها در محفظه¬ها و خواندن از آنها با يکديگر ارتباط برقرار مي¬کنند. از اولين سيستم‌هاي داده- محور مي¬توان به سيستم-هاي با حافظه مشترک توزيع¬شده اشاره کرد. نمونه ديگري از اين سيستم¬ها مفهوم فضاي تاپل است که توسط زبان ليندا مطرح شده است.

گذرگاه سرويس سازماني (Enterprise Service Bus(ESB

گذرگاه سرويس سازماني ميان‌افزاري است که از نیازمندی‌هایی مانند یکپارچه‌سازی سرویس‌ها، امنیت، مدیریت، کنترل سرویس و مدیریت ارتباطات پشتیبانی مي‌کند. براي اين منظور گذرگاه سرويس سازماني استانداردهاي مربوط به ميان‌افزار‌هاي پيام‌گرا، وب‌سرویس‌ها, تبدیل داده‌ها، مسیریابی هوشمند و هماهنگی تعاملات بین برنامه‌ها با پشتیبانی از یکپارچگی تراکنش‌ها را باهم ترکیب کرده و به کار مي‌گيرد. هدف اصلي گذرگاه سرويس سازماني کاهش اتصال بين سرويس¬ها است. اين هدف با سه اصل حاصل مي¬شود. اول اينکه گذرگاه سرويس سازماني از ارتباطات مبتني بر پيام يا مبتني بر رويداد بجاي ارتباطات مبتني بر فراخواني سرويس استفاده مي¬کنند. دوم اين که در گذرگاه سرويس سازماني، ساز و کاري براي پشتيباني از يافتن با تأخير، پيوند زدن با تأخير و درخواست با تأخير سرويس¬ها فراهم شده است. سوم اينکه گذرگاه سرويس سازماني تعدادي سرويس مانند سرويس تطبيق دهنده وسرويس تبديل¬کننده داده را به اشتراک مي¬گذارد که مي¬توانند در پاسخ به نيازمندي¬هاي يکپارچه‌سازي مورد استفاده قرار گيرند.

نمونه محصولات مطرح ESB

Mule ESB توليد کننده: شرکت MuleSoft مجوز: پروانه اختصاصي براي نسخه‌هاي اختصاصي زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

WSO2 Enterprise Integrator توليد کننده: شرکت WSO2 مجوز: Apache Software License Version 2.0 زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

JBoss ESB توليد کننده: شرکت Red Hat مجوز: GNU Lesser General Public License زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

OpenESB توليد کننده: انجمن OpenESB مجوز: CDDL زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

Petals ESB توليد کننده: کنسرسيوم OW2 مجوز: LGPL 2.0 زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

ServiceMix توليد کننده: شرکت Apache Software Foundation مجوز: Apache License 2.0 زبان برنامه‌سازي: Java سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

IBM Integration Bus توليد کننده: شرکت IBM مجوز: پروانه اختصاصي زبان برنامه‌سازي: Java، ESQL ،C++ ،Visual Basic .NET سيستم عامل: مستقل از سيستم‌عامل

Microsoft BizTalk Server توليد کننده: شرکت Microsoft مجوز: پروانه اختصاصي سيستم عامل: Windows